Đang gọi điện..Bỗng dưng.. điện thoại hết tiền

Call Plus


Gọi không gián đoạn. Nói chuyện thả ga
Gọi ngay 1530 khi hết tiền

Giới thiệu

Video

Call plus là gì?

Callplus là dịch vụ gọi điện thoại di động không gián đoạn.

Hướng dẫn

Gọi đến tổng đài 1530 để nghe hướng dẫn.

Tin tức

Các tin tức khuyến mại của dịch vụ.